توضیحات کامل :

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در سازمان

 

اخلاق چيست ؟

در اخلاق صحبت از خوبي و بدي است .
در اخلاق مديريت صحبت از خوبي و بدي عمل مديريتي است .


فلسفه اخلاق
  فلسفه اخلاق كه با نامهاي متعددي مانند فرااخلاق (META ETHICS) ، اخلاق تحليلي (ANALYTIC ETHICS) و اخلاق انتقادي (CRITICAL ETHICS) نيز شناخته شده، به شيوه‌هاي گوناگون دسته بندي شده است:
اخلاق كاربردي (APPLIED ETHICS)
يا حرفه اي (PROFESSIONAL ETHICS) كه به زعم پاره اي فيلسوفان، يكي از شاخه هاي فلسفه اخلاق است.
طرح مساله اخلاق در علم مديريت
     اخلاق به عنوان يك علم، مفهوم اخلاق حرفه اي و رابطه آن با بهره وري سازماني، معيار رفتارهاي اخلاقي در سازمان ازجمله محورهاي كليدي است كه امروزه مورد بحث و بررسي انديشمندان و متخصصان در رشته هاي مختلف از جمله در مديريت قرار گرفته است.
    يكي از عمده ترين دغدغه هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب بـراي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسايل در جامعه و حرفه خود به كار بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند.
   اين مديران به رغم كارآمد بودن بعضاَ با توفيق روبرو نيستند و هرازگاهي در رسانه هاي جمعي مي خوانيم پل يا ساختماني فرو مي ريزد، جاده اي غيراستاندارد ساخته مي شود، سازماني ورشكست مي شود، پسابهاي كارخانه اي به رودخانه اي سرازير و يا يكي از كارخانه هاي صنايع غذايي به علت عدم رعايت مسايل بهداشتي تعطيل مي شود.

دلايل وقوع اين اتفاق‌ها چيست؟
دلايل در بطن و نهاد فرايند مشاغل گوناگون و فرهنگ حاكم بر آن استوار است يعني همان اصول زيربنايي كه بايد بدان پايبند بود. اصولي كاملاً اخلاقي و حرفه اي كه بايد ازمنظر اقتصادي، فرهنگي، مديريتي، سياسي، ارتباطاتي و اجتماعي موردبررسي و مطالعه قرار گيرد.
در امور اقتصادي نيز چنين است
اگر اصول اخلاقي در برنامه ريزي‌ها و اجرا به خوبي رعايت نشود، بي ترديد جامعه را با شكست اقتصــادي روبرو مي سازد و هزينه هاي سنگيني را به بار مي آورد كه جبران آن ممكن است سالها به طول بيانجامد. و اين امر درباره مسايل مسكن، صنعت غذايي، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش نيز مصداق دارد.
 اقتصاد واخلاق حرفه اي
 
    فراهم كردن شرايط ايده آل براي يك نفر بدون خراب كردن شرايط ديگري امكان پذيرنيست .
تئوري اقتصاد روشي منطقي براي بازار و قيمت محصولات با توجه به حداكثر رساندن سود است كه بطور طبيعي چنين تفكر سودجويانه اي بطور خودكار مسائلي نظير حفظ محيط زيست ، امينت كاركنان ، منافع مشتريان يا ديگر امور اخلاقي را كنار مي گذارد.
خودكنترلي و اخلاق
تفاوت قانون و اخلاق دراين است كه، قانون يك كنترل بيروني است و اخلاق يك كنترل دروني است.
دريك جامعه و سازمان با زيرمجموعه نابالغ ازكنترل بسيار جزء‌به‌جزء و هميشگي شروع مي‌شود و به تدريج كنترل‌هاي جزئي به كنترل‌هاي كلي، كنترل هميشگي به گاه‌گاه، كنترلهاي بيروني به كنترل‌هاي دروني، ديگر كنترلي جاي خودرا به خودكنترلي مي‌دهد.