توضیحات کامل :

پاورپوینت اخلاق در آموزش

 

پیشینه اخلاق در ایران

با نگاهی ژرف به تاریخ ایران و اسلام درمی یابیم که:
خواجه نظام الملک درصدد اخلاقی کردن سلطان سلجوقی است.
سعدی به سراغ مردم می رود تا اخلاق اجتماعی را آموزش دهد.
ابن ندیم متون خاصی را در زمینه اخلاق ارائه می دهد
خواجه نصیرالدین طوسی می آموزد که با عقل و دیدگاه فلسفی به مسائل بیندیشند
 و عده ای از فلاسفه اعتقاد داشتند که اخلاق را باید وارد تجربیات بشری کرد.


مبانی اخلاق پزشکی

    عقل                       وحی

تقسیم بندی اخلاق

اخلاق نظری              اخلاق عملی
حکمت  

صوفیا                            
                          
فروزنیسم                          
                        
همنشینی علم الابدان با علم الادیان


طبابت دیروز به لحاظ آمیختگی و امتزاج با حکمت در پرتو
قداستی که جامعه برای آن قائل بود و در سایه همنشینی با علم ادیان هرگز شأن و کرامت
آن در حد یک حرفه و شغل معین تنزل نمی یافت اما امروز ... ؟


رویکرد اخلاقی


اخلاق ارسطویی             اخلاق آکادمیک
ویژگی های اخلاق سکولار

منطقی بودن
با وجدان بودن
بی طرف بودن

اخلاق اسلامی

موضوع اخلاق اسلامی نفس انسان است و هدف از آن
 اعتلای نفس