توضیحات کامل :

پاورپوینت اخلاق کار و ارزشهای سازمانی

 

هدفهای کلی
ارتقاء دانش فراگیران در زمینه مدیریت اخلاقی و ارزشهای سازمانی
هدف های رفتاری :
از فراگیران انتظار دارد در پایان دوره بتوانند
1- ضمن بیان ویژگیهای اخلاقی کارگزاران در آموزه های دینی ؛ اصول اخلاق حرفه ای در خدمات عمومی را تشریح نماید.
2- خصوصیات دولتها و سازمانهای شهروند مدار را تشریح نماید
3- ضمن برشماری سازو کارهای پیش بینی شده در طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، چگونگی تهیه و تنظیم منشور اخلاقی سازمانها را توضیح دهد.

مخاظبات وره :
 کارکنان جدید الاستخدام (رسمی و پیمانی )
مدت آموزش به ساعت : 8 ساعت
نوع آموزش : الزامی
سرفصلهای آموزش :
1-  مدیریت اخلاقی در خدمات عمومی
2-   شهروند مداری و دولت شهروند مدار
3-  ظرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع (مبانی نظری ،دستاوردهاومنشور اخلاقی سازمانها)
مقدمه :
امروزه متخصصان علم مدیریت به اثر مستقیم اخلاق در پیشبرد کارها و تسهیل امور پی برده اند اخلاق پایه و مایه خود را ازمکتب و ایدئولوژی مربوطه می گیرد و از مکاتبی که اخلاق را مهم ترقی کرده و اندوخته های گرانبهایی از آیات و روایات و نمونه های تاریخی فراوان از خود به یادگار گذاشته است دین مبین اسلام می باشد.
تقدس و قداستی که اسلام به بعضی از صفات اخلاقی بخشیده آنچنان تعهد و الزامی در انسان ایجاد می کند که همین روح الزام و تقید صفات نیک را در انسانها خصوصا“ کارکنان نظام اداری تثبیت نموده و پشتوانه محکمی در دایره اجراء و میدان عمل برای آنان بوجود می آورد.
اخلاقات و صفات بارز کارکنان دولت
1- تقوی
2- تواضع
3- توکل
4- انتقاد پذیری
5- جاذبه و دافعه


اخلاقات و صفات بارز کارکنان دولت
6- سعه صدر
7- ساده زیستن
8- قاطعیت
9- عنایت به زیر دستان
10- بینش و آگاهی