توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت ابزار اندازه گیری و کنترل

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 36

oانسان بوسیله حواس پنجگانه خود از دنيای اطراف اطلاعات مي گيرد و از مغز خود جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، استفاده می نماید.

oابزارها و وسايل اندازه گيری، پديده های غير قابل درک مستقيم را به صورت قابل درک مستقيم تبديل مي کنند.

 

فهرست مطالب

حواس پنجگانه انسان

حس گرهای جایگزین حواس پنجگانه

انواع کمیت های فیزیکی

تعریف اندازه گیری

اهداف اندازه گیری

ابزار اندازه گیری در مهندسی بیوسیستم

دستگاه اندازه گیری

بخش های مختلف یک دستگاه اندازه گیری

بخش های مختلف یک دستگاه اندازه گیری (ترمومتر جیوه ای)

ابزارهای اندازه گیری (Measurement devices)

حسگر

مبدل

ترانسمیتر

طبقه بندی وسایل اندازه گیری

کالیبراسیون (واسنجی (Calibration)) وسایل اندازه گیری

مشخصه های وسایل اندازه گیری (Instrument characteristics)

مشخصه های استاتیکی

صحت (Accuracy)

تفاوت صحت (Accuracy) با دقت (Precision)

تولرانس (Tolerance)

محدوده و گستره (Range and Span)

بایاس (Bias)

حساسیت (Sensitivity)

تفکیک پذیری (Resolution)

خطاهای اندازه گیری